Webmail |  MyCourses

Mark Your Calendar | Support the Next Success Story

Dear Friends of RIT Kosovo (A.U.K),

Please Mark Your Calendar for our upcoming fundraising event SUPPORT THE NEXT SUCCESS STORY. On this special event, which is also our 15th Anniversary as a higher education institution, we have lots of accomplishments to share, and with your support, lots of other goals to pursue.

212e2b46 3e24 4969 9b51 391aed859456

 

Mark Your Calendar
Support the Next Success Story

 
 

Dear Friends of RIT Kosovo (A.U.K),

Please Mark Your Calendar for our upcoming fundraising event SUPPORT THE NEXT SUCCESS STORY. On this special event, which is also our 15th Anniversary as a higher education institution, we have lots of accomplishments to share, and with your support, lots of other goals to pursue. 

We are happy to announce that our special guest and our keynote speaker for this special event is
Mr. Wesley K. Clark, a retired 4-star general and NATO Supreme Allied Commander.

The RIT Kosovo (A.U.K) is Kosovo's only private, nonprofit higher education institution which teaches entirely in the English language. It is also the single institution in Kosovo whose degrees are accredited and recognized world-wide thanks to the partnership with the Rochester Institute of Technology (RIT) in New York.

Following this notification, you will receive our formal invitation, where you will be provided with further information and details how you can attend and support our students in their quest for qualitative American education. By showing your support for our upcoming fundraising event, you will be taking an active role in Supporting Our Next Success Stories. 

Thanks to Friends and Supporters like you, each new student is Our Next Success Story!

Best regards,

Nue Nikolla
Director of Development and Alumni Relations
RIT Kosovo (A.U.K)

May 2018
 
15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Të nderuar miq të RIT Kosova (A.U.K),

Ju lutem Shënoni Datën për eventin tonë fondmbledhës të radhës, të quajtur PËRKRAH TREGIMIN E ARDHSHËM TË SUKSESIT. Në këtë ngjarje të veçantë, kur ne po ashtu festojmë 15 vjetorin si institucion i arsimit të lartë, kemi shumë arritje për të ndarë me ju, si dhe, me përkrahjen tuaj, shumë synime për t’i ndjekur.

Jemi të lumtur të ju njoftojmë se mysafir special, i cili do ta ketë edhe fjalimin kryesor në këtë ngjarje është
z. Wesley K. Clark, i pensionuar si Gjeneral me 4 yje dhe ish Komandand Suprem i Forcave Aleate të NATO-s.

RIT Kosova (A.U.K) është institucioni i vetëm privat, jofitimprurës i arsimit të lartë në Kosovë, i cili funksionon tërësisht në gjuhën angleze. Është gjithashtu institucioni i vetëm në Kosovë, diplomat e të cilit janë të akredituara dhe të njohura në mbarë botën falë partneritetit me Rochester Institute of Technology (RIT) në Nju Jork, SHBA. 

Pas këtij njoftimi, do të pasojë ftesa formale, ku do të keni informatat tjera dhe detajet se si mund të merrni pjesë dhe të përkrahni studentët tanë drejt rrugëtimit të tyre për një arsimim cilësor amerikan. Duke treguar përkrahjen tuaj tek ky event fondmbledhës, ju do të merrni një rol aktiv në PËRKRAHJEN E TREGIMEVE TË ARDHSHME TË SUKSESIT.

Duke falënderuar miqtë dhe përkrahësit si ju, çdo student i ri është TREGIMI YNË I ARDHSHËM I SUKSESIT!

Çdo të mirë,

Nue Nikolla
Drejtor i Zhvillimit dhe Marrëdhënjeve me Ish-Studentë
RIT Kosova (A.U.K)

 
Like us on Facebook
Instagram
VISIT OUR PAGE
Copyright © 2018 | RIT Kosovo (A.U.K)*, All rights reserved.

Our mailing address is:
RIT Kosovo
Dr. Shpëtim Robaj n.n.
Prishtina, 10000
Republic of Kosovo

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Join Our Mailing List


auk png