Webmail |  MyCourses

INTENZIVNI PROGRAMI UČENJA (tzv. imerzije)

English | Shqip

Kao deo uslova za sticanje diplome, studenti moraju da završe jedan od intenzivnih programa, koji se sastoji iz tri predmeta u određenoj oblasti. Ovi predmeti su naprednijeg nivoa i koriste se da zadovolje zahtev za opštim obrazovanjem na RIT-u. U mnogim slučajevima, intenzivni programi učenja (imerzije ) mogu voditi do završavanja sporednje oblasti studija ukoliko se dodaju dva predmeta. Međutim, nemaju svi minori odgovarajući intenzivni program učenja i obrnuto. Na RIT-u Kosovo (A.U.K), postoje četiri ponuđena intenzivna programa učenja.

 

INTENZIVNI PROGRAMI UČENJA (tzv. imerzije)

 


ENGLESKI (9 bodova)

Intenzivni program učenja engleskog daje mogućnost studentima da istraže studije engleskog jezika u oblasti književnosti, lingvistike i kreativnog pisanja. Intenzivni program učenja je fleksibilan kako bi se prilagodio interesovanju studenata u oblastima kao što su specifični književni istorijski periodi ili geografska područja, multimediji i vizuelne umetnosti, ili žanrovska fikcija kao što je naučna fantastika, fantazije, ili romansa. Predmeti se fokusiraju na sposobnost da se analitički čita literatura i novi mediji i kritičko pisanje.

Obavezni predmeti:

ENGL-210

Literatura, kultura i mediji

3 boda 

 

Izborni predmeti (odabrati dva dodatna predmeta):

ENGL-216
XXX
XXX

Literatura širom sveta
TBD
TBD        

3 boda
3 boda 
3 boda 

Za više informacija kliknite ovde Kthehuni në fillim të faqes 

 


JAVNE POLITIKE (9 bodova)

Ovaj intenzivni program učenja studentima omogućava jasno razumevanje javnih politika, političkog procesa i analizu politika. Studenti imaju priliku da razviju perspektive o različitim pitanjima savremene javne politike, posebno onih koje proizlaze iz naučnih i tehnoloških dostignuća. Ovaj intenzivni program učenja nije dostupan studentima koji su odabrali Javne politike i upravljanje kao jednu od glavnih oblasti studija.

Izborni predmeti (odabrati tri predmeta):

PUBL – 201
STSO – 201
PUBL – 301
PUBL – 210
POLS – 220
PUBL – 301
SOCI – 340
POLS – 345
STSO – 421

Etika, vrednosti i javne politike                
Uvod u kvalitativnu analizu politika         
Analiza javnih politikea                                
Analiza u procesu odlučivanja                  
Politike kibernetička sigurnosti i zakoni
Tehnološke inovacije i javne politike     
Informacijske i komunikacijske politike
Energetske politike                      
Naučne i tehnološke politike   
Politike zaštite životne sredine  

3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite

 

Za više informacija kliknite ovde Vrati se na početak stranice EKONOMIJA (9 bodova)

Intenzivni program učenja ekonomije omogućava sistematsku analizu ekonomskih pitanja kroz proučavanje raspodele oskudnih resursa u proizvodnji i distribuciji proizvodnje među članovima društva. Ovaj intenzivni program učenja nije dostupan za studente koji su odabrali Ekonomiju i statistiku kao jednu od glavnih oblasti studija.

Obavezni predmeti:

ECON – 101    

Parimet e mikroekonomisë

3 boda

Lëndët zgjedhore (zgjedh dy lëndë shtesë):

ECON – 402
ECON – 405
ECON – 421
ECON – 422
ECON – 431
ECON – 441
ECON – 444
ECON – 448
ECON – 520

Intermedijalna makroekonomska teorija                             
Međunarodna trgovina i finansije                            
Ekonomija prirodnih resursa                                      
Analiza isplativosti                          
Monetarna analiza i politike                                       
Ekonomija rada                                                                
Javne finansije                                                                 
Razvojna ekonomija                      
Ekonomija životne sredine

3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

 

Za više informacija kliknite ovde Vrati se na početak stranice 

 

MEĐUNARODNI ODNOSI (9 bodova)

Intenzivni program učenja o međunarodnim odnosima kombinuje proučavanje kompleksnosti i promenjivosti trendova međunarodne politike, sa proučavanjem globalnog sistema. Poseban akcenat je stavljen na interakcije i povezanosti nacionalnih država na međunarodnom nivou i drugih učesnika u međunarodnim odnosima, kao što su međunarodne organizacije, nevladine organizacije, pod-nacionalni entiteti i pojedinačni građani. Globalni problemi koji se proučavaju uključuju demokratizaciju, međunarodne i regionalne konflikte, terorizam, međunarodnu trgovinu i ekonomsku integraciju, ekonomski razvoj, međunarodno pravo i organizacije, i ljudska prava.

Izborni predmeti (odabrati tri predmeta):

ECON – 101    

Parimet e mikroekonomisë

3 boda

Izborni predmeti (odabrati tri predmeta):

POLS – 325
POLS – 330
POLS – 335
POLS – 445
POLST – 525

Međunarodni zakoni i organizacije                               
Ljudska prava i globalne perspektive                            
Politike u zemljama u razvoju                                          
Terorizam i političko nasilje                                               
Specijalne teme u međunarodnim odnosima          

3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

Za više informacija kliknite ovde Vrati se na početak stranice 

 

Poslednji put ažurirano: Jul 2017


 


auk png