Webmail |  MyCourses

Koncentracije

English | Shqip


Academic Units

 

 EKONOMIJA I STATISTIKA (24 bodova)

Oblast studija Ekonomija i statistika se fokusira na kvantitativni analitički pristup nošenja sa ekonomskim problemima u javnom i privatnom sektoru, pružajući studentima željene veštine i intelektualnu osnovu za razvoj karijere. Diplomci se pripremaju za obavljanje menadžerskih i analitičarskih pozicija u industriji i vladi; i za nastavljanje postdiplomskih studija iz ekonomije, biznisa i prava. Plan i program studija pored ekonomskog rezonovanja i kvantitativnih sposobnosti, razvija komunikacijske, računarske i veštine upravljanja. Obavezni predmeti na ovom programu razvijaju sposobnostistudenata da primene ekonomsku analizu na  postojećim problemima. Predmeti iz humanističkih nauka poboljšavaju usmene i pisane komunikacijske veštine. Biznis predmeti uključuju računovodstvo i finansije. Kvantitativne analitičke veštine razvijaju se putem predmeta koji uključuju informatiku, matematiku i statistiku.

 

Obavezni predmeti:    
ECON – 101
ECON – 201
ECON – 403
Principi mikroekonomije  
Principi makroekonomije  
Ekonometrija I
3 boda
3 boda
3 boda
Izborni predmeti:    
ECON – 402         
ECON – 405         
ECON – 421         
ECON – 422         
ECON – 431         
ECON – 441         
ECON – 444         
ECON – 448         
ECON – 520         
Srednja teorija makroekonomije                             
Međunarodna trgovina i finansije                            
Ekonomija prirodnih resursa                                      
Analiza isplativosti                          
Monetarna analiza i politike                                       
Ekonomija rada                                                                
Javne finansije                                                                 
Razvojna ekonomija                                                        
Ekonomija životne sredine
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

 


Za više informacija kliknite ovde

Vrati se na početak stranice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GRAFIČKI DIZAJN I MULTIMEDIJI (24 bodova)

Oblast studija Grafički dizajn i multimediji kombinuje savremene vizuelne komunikacije i multimedijalne teorije i sredstva za pripremu studenata za efikasnu komunikaciju putem raznih medija. Redosled predmeta upoznaje studente sa praktičnim i teorijskim aspektima grafičkog dizajna, veb razvojem, print dizajnom i multimedijalnim produkcijama, tehnikama komunikacije i digitalnim upravljanjem imovinom kompanije. Student završavanjem ove oblasti studija, opremljen je teorijskim okvirom i praktično-tehničkim veštinama koje su potrebne da se organizuju, dizajniraju i komuniciraju ideje i informacije na svetskom tržištu 21. veka, i da se ispune planirane nacionalne potrebe tržišta na Kosovu . Ova oblast studija je takođe, odlična selekcija  I dodatak ostalim oblastima studija koje se nude na RIT-u Kosovo (A.U.K-u)  kao veoma zahvalna za sticanje potrebnih veština za privatno i porodično poslovanje.

Predmeti:    
COMM – 223 
COMM – 223 
TCOM – 270 
TCOM – 271 
TCOM – 365 
TCOM – 380 
TCOM – 381 
TCOM – 382 
TCOM – 383 
Digitalni dizajn u komunikacijama  
Digitalni dizajn u komunikacijama  
Efektivni veb dizajn 1
Efektivni veb dizajn 2  
Video produkcija
Dizajn za štampu i veb  
Obrada fotografije I  
Obrada fotografije II
Projektovanje vektorskih grafika
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda


Za više informacija kliknite ovde 

Vrati se na početak stranice

 

MENADŽMENT i PREDUZETNIŠTVO (24 bodova)

Oblast studija Menadžment i preduzetništvo priprema studente za upravljačke i konsultantske karijere u različitim preduzećima i organizacijama. Studenti razvijaju veštine i koncepte potrebne da postanu efektivni lideri, etički donosioci odluka i kreativni inovatori. Nastavni plan i program za menadžment pruža i dubinu i fleksibilnost u ponudi, tako da studenti mogu da maksimalno iskoriste svoja obrazovna iskustva.

Obavezni predmeti:    
BUSI – 205       
ACBS – 201          
ACBS – 203          
Upravljanje radnom snagom                     
Finansijsko računovodstvo                         
Upravljačko računovodstvo
3 boda
3 boda
3 boda
Izborni predmeti:    
ACBS – 353    Nauka o upravljanju 3 boda
BUSI – 221    Razvoj novog preduzetništva 3 boda
BUSI – 263   Principi reklamiranja 3 boda
BUSI – 361    Principi marketinga 3 boda
HRDE – 386  Upravljanje ljudskim resursima 3 boda
BUSI – 410    Upravljanje projektom   3 boda
BUSI – 450    Uvod u logistiku i transport 3 boda

 


Za više informacija kliknite ovde

Vrati se na početak stranice

 

JAVNE POLITIKE i UPRAVLJANJE (24 bodova)

Oblast studiranja Javne politike i upravljanje nudi studentima jasno razumevanje javnih politika, političkog procesa, i analizu politika. Studenti imaju priliku da razviju perspektive o različitim pitanjima savremenih javnih politika, posebno onih koje proizlaze iz naučnih i tehnoloških dostignuća. Studenti se upoznaju sa konceptom javne politike i procesom donošenja politike i metodologije u vezi sa analizom politike. Uloge aktera i interesnih grupa razmatraju se u kontekstu savremenih slučajeva u različitim arenama politike.

Obavezni predmeti:    
PUBL – 101 Osnove javnih politika 3 boda

Izborni predmeti:

   
PUBL – 201    Etika, vrednosti i javna politika 3 boda
STSO – 201    Naučne i tehnološke politike    3 boda
PUBL – 210    Uvod kvalitativne analize javnih politika                  3 boda
POLS – 220    Globalna politička ekonomija          3 boda
PUBL – 301    Analiza javnih politika   3 boda
SOCI – 340     Prostorno uređenje i politike       3 boda
POLS – 345    Politika i javne politike   3 boda
STSO – 421    Politike zaštite životne sredine   3 boda

Za više informacija kliknite ovde

Vrati se na početak stranice

 
VEB I MOBILNO RAČUNARSTVO (INFORMACIONE TEHNOLOGIJE) (24 bodova)

Naglasak u oblasti studija Veb i mobilno računarstvo (IT) je na osnovama kako primenjene informatike, tako i veb razvoja. Veb je postao sveprisutan komunikacioni medij. Zbog toga, znanje o tome kako veb radi i kako da se efikasno razviju dinamični vebsajtovi ima vrednost za studente upisane na mnoge oblasti studija i sa različitim ciljevima karijere. Po završetku ove koncentracije, studenti će imati širok spektar veština i razumevanja potrebnih za dizajniranje i izgradnju osnovnog, ali potpunog veb prisustva u izabranom području interesa. Studenti će takođe steći razumevanje kako da koriste multimedije i stvore sisteme koji će omogućiti predmetnom stručnjaku da iskoristi dostupne informacije. Kursevi iz ove oblasti studija primenjuju se i fokusiraju se na praktično učenje, uključujući i projekte koji će biti od koristi izvan postavke univerziteta.

Predmeti:

   
ISTE – 120 Rešavanje problema računara: informacioni domen I 4 boda
ISTE – 121 Rešavanje problema računara: informacioni domen II 4 boda
ISTE – 131 Diskretna Matematika 4 boda
ISTE – 140 Veb i mobilnost I 3 boda
ISTE – 230 Uvod u baze podataka i modeliranje podataka   3 boda
ISTE – 240 Veb i mobilnost II 3 boda
ISTE – 252 Osnove mobilnog dizajna 3 boda
ISTE – 260 Dizajniranje korisničkog iskustva 3 boda
ISTE – 340 Klijent programiranje 3 boda

Za više informacija kliknite ovde

Vrati se na početak stranice

 

See also: Minors | Immersions

Poslednji put ažurirano: Jul 2017

 


auk png