Webmail |  MyCourses

SPOREDNE (DODATNE) OBLASTI STUDIJA (tzv. MINOR)

English | Shqip

Na RIT Kosovo (A.U.K), sporedne oblasti studija, tzv. minors, su definisani kao skup tematski povezanih predmeta koji se sastoje od ne manje od 15 semestarskih bodovnih sati uzetih iz discipline ili interdisciplinarnog područja koje se razlikuje od primarnog programa studija.  Uspešni završetak  dodatne oblasti studija se nalazi u  formalnom imenovanju u akademskom transkriptu studenta nakon diplomiranja. Ako student odluči da pohađa dodatnu oblast studija, potrebno je da popuni Obrazac za odobrenje studiranja dodatne oblasti studija. . Nepopunjavanje ovog obrasca dovešće do toga da ne bude navedeno da je studentu odobreno da pohađa dodatnu oblast studija i ova informacija se neće pojaviti u zvaničnoj evidenciji studenta.

Trenutno su ponuđena tri moguće sporedne oblasti studija na RIT Kosovo (A.U.K). Studenti mogu mogu da biraju da završe  jednu sporednu oblast studija pre diplomiranja. Studenti koji su obavezni da urade intenzivan program (tzv. immersion) na A.U.K-u, mogu uzeti dodatna dva predmeta u istoj oblasti kako bi kompletirali jedan minor, tj. dodatnu oblast studija.

 

SPOREDNE (DODATNE) OBLASTI STUDIJA (tzv. MINOR)

 

EKONOMIJA (15 bodova)

Ovaj minor pruža sistematsku analizu ekonomskih pitanja kroz proučavanje raspodele oskudnih resursa u proizvodnji i distribuciji proizvodnje među članovima društva. Ovaj minor nije dostupan za studente koji su odabrali Ekonomiju i statistiku kao jednu od glavnih oblasti studija.

Obavezni predmeti:

ECON – 101
ECON – 201
ECON – 403

Principi mikroekonomije                                              
Principi makroekonomije                            
Ekonometrija I

3 boda
3 boda
3 boda

 Izborni predmeti (izaberite dva dodatna predmeta):

ECON – 402
ECON – 405
ECON – 421
ECON – 422
ECON – 431
ECON – 441
ECON – 444
ECON – 448
ECON – 520

Srednja teorija makroekonomije             
Međunarodna trgovina i finansije                            
Ekonomija prirodnih resursa                                      
Analiza isplativosti                          
Monetarna analiza i politike                       
Ekonomija rada                                                
Javne finansije                                                 
Razvojna ekonomija                                      
Ekonomija životne sredine      

3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

Za više informacija kliknite ovde Vrati se na početak stranice 

 


 MEĐUNARODNI ODNOSI (15 bodova)

Ovaj minor izlaže studente osnovnim konceptima i pristupima u međunarodnim odnosima. Pitanja konflikta, saradnje, kontinuiteta i promena objašnjena su kroz različite predmete i studije slučaja.

Obavezni predmeti:

POLS – 120 Uvod u međunarodne odnose 3 boda

 

Izborni predmeti (odabrati četiri dodatna predmeta):

POLS – 325
POLS – 330
POLS – 335
POLS – 445

Međunarodno pravo i organizacije                            
Ljudska prava i globalne perspektive                            
Politika u zemljama u razvoju                                   
Terorizam i političko nasilje                                           

3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

 

Za više informacija kliknite ovde  Vrati se na početak stranice

 


JAVNE POLITIKE (15 bodova)

Ovaj minor pruža osnovu studentima u oblasti javnih politika i omogućava im povezivanje javne politike i drugih oblasti studija. Istražuju se pitanja savremene javne politike, posebno one povezane sa naučnim i tehnološkim oblastima. Ovaj predmet nije dostupan za studente koji su odabrali Javne politike i upravljanje kao jednu od glavnih oblasti studija.

Obavezni predmeti:

PUBL – 101
STSO – 201

Osnove javnih politika
Naučne i tehnološke politike         

3 boda
3 boda


Izborni predmeti (odabrati tri dodatna predmeta)
:

PUBL – 210
POLS – 345
PUBL – 201
PUBL – 301
STSO – 421

Uvod u kvalitativne metode
Politika i javne politike                                                   
Etika, vrednosti i javne politike                                    
Analiza javnih politika                                                   
Politike zaštite životne sredine  

3 boda
3 boda
3 boda
3 boda
3 boda

 

Za više informacija kliknite ovde Vrati se na početak stranice

 

Poslednji put ažurirano: Jul 2017


 


auk png