Webmail |  MyCourses

Pagesa

English | Srpski

Përderisa pagesa për shkollim në kampusin kryesor të RIT në Nju Jork kushton rreth $40,000 në vit, studentët e regjistruar në RIT Kosovë (A.U.K) gëzojnë një normë të ulur të pagesës për shkollim, e cila për një vit akademik kushton 6,300 euro. Kjo shumë mbulon pagesën për ligjërata, provime, një laptop personal, qasjen në bibliotekë dhe pagesat tjera materiale e akademike.

tuition

RIT Kosovë (A.U.K) është institucion jofitimprurës, programet e së cilit financohen vetëm nga burimet e veta financuese dhe bursat studentore. Pa marrë parasysh faktin që jemi institucion jofitimprurës, duke qenë se punojmë vazhdimisht për të qenë liderë në ofrimin e një shkollimi kualitativ, ne vazhdimisht përpiqemi t’i rekrutojmë profesorët më të mirë, të avancojmë stabilimentet tona, të azhurnojmë teknologjinë në kampus, të japim bursa për studentë në nevojë, të financojmë aktivitete të ndryshme studentore dhe të bëjmë përpjekje tjera për të mundësuar një proces efektiv të mësimdhënies dhe mësimnxënies, prandaj kostoja e pagesës për shkollim përcakton investimet tona.


Për studentë lokalë, rajonalë dhe evropianë:

 • Pagesa për vitin e plotë akademik 2017/2018 është 6,300 Euro për 12-15 kredi semestrale
 • Pagesa për një semestër të vitit akademik 2017/2018 është 3,200 Euro për 12-17 kredi semestrale.
 • Çmimi për një kredi semestrale për studentë të rregullt që marrin mbi 15 kredi (për semestër) është 265€.
 • Çmimi për një kredi semestrale për studentë me korrespondencë është 320€.


Për studentë ndërkombëtarë joevropianë:

 • Pagesa për 1 semestër të vitit akademik 2017/2018 është 4,250 USD
 • Pagesa për semestrin vijues bëhet sikur për studentë lokalë

 

Si pjesë të procedurave të pranimit, studentët e rinj ose të transferuar duhet të paguajnë një Pagesë për Rezervim në shumë prej 500 euro (e pakthyeshme), pas pranimit të Letrës së Pranimit. Kjo pagesë përdoret për të konfirmuar pranimin dhe porositur laptopët. Kjo pagesë më pas zbritet nga rata e parë e pagesës për shkollim.

 

Pagesat për shkollim dhe financimi i shkollimit mund të bëhen si në vijim:

 • Pagesa e plotë vjetore, përnjëherë
 • Për semestër
 • Me një plan të pagesës me rata (deri në katër rata për semestër; tetë rata për vit)
 • Me kredi afatshkurtër studentore (kredi me 0% interes përmes TEB ose ProCredit Bank)
 • Me kredi afatgjatë studentore (kredi 7-vjeçare, me 2 vite periudhë pritje dhe normë interesi prej 2% me NLB Prishtina)

 

Detajet mbi Udhëzimet e Pagesave janë listuar më poshtë:


Guidelines 

Guidelines 
Guidelines
 Udhëzimet për Pagesë për Shkollim  download     Kërkesa për Plan të Pagesës  download       Udhëzimet për Pagesë download


 

Bank details for international payments:

Bank Name: Raiffeisen Bank Kosovo (RBKO)
Account no: 150 100 100 334 2712
Account name: AUKF Prishtina 
SWIFT code: RBKOXKPR
IBAN: XK051501001003342712

See the Wire Transfer Form download for further details. Students are advised to keep the proof of the payment for their record so that they can provide it, if requested. They do not need to bring the payment slip to RIT Kosovo (A.U.K), since we register their payments as the amount appears in our account.

NOTE: Students taking less than 12 credits per term will be considered as Part Time Students, and they will be paying a credit based price. Please contact admissions[at]auk.org, for further information.

 

Family Tuition Reduction Plan

In order to ease the financial burden of families funding more than one student at RIT Kosovo (A.U.K), we apply the Family Tuition Reduction Plan. This plan offers a 10 % discount to each of the students on the remaining part of the Tuition Fee (after deducting any scholarship received from the students). In order to apply for the discount the student must complete the Family Tuition Reduction Form download and submit to the Finance Office.

For further financial information refer to page 17 of the Academic Bulletin 2016-2017 or contact the Finance Office through: Finance Office

RIT Kosovo (A.U.K)
Gërmia Campus, Dr. Shpëtim Robaj st. nn 
10 000 Prishtine, Kosovo
Telephone: + 381 (0) 38 608 608 
Fax: + 381 (0) 38 608 024
Email: acami[at]auk.org

RIT Kosovo (A.U.K) is dedicated to help its students take advantage of a qualitative education at an affordable cost. As such more than 80 % of the students of campus benefit from the Scholarship Program and the Student Loans.  

apply now

scholarships


auk png