Webmail |  MyCourses

Početna Strana

English | Shqip

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) dodelila je akcionarskom društvu Fondacija Američkog univerziteta na Kosovu subvenciju za sprovođenje Programa transformacionog liderstva - Pripremni kursevi za univerzitet i kursevi za državne službenike. Ova stranica je posvećena kursevima za državne službenike.

Cilj Sertifikovanog programa PPDL biće da pomogne narodu i Vladi Kosova da poboljšaju razvoj javne politike i kapacitet rukovodećeg kadra na centralnom i opštinskom nivou. Mnoge mlade vladine institucije na Kosovu nemaju dovoljno osoblja koje poseduje stručne veštine od ključnog značaja za razvoj politike zasnovane na dokazima, donošenje odluka i profesionalno liderstvo. Potrebno je rešiti i nedostatak analitičkih veština koje utiču na važne socijalne i ekonomske uslove u zemlji. Program PPDL je prvenstveno namenjen vladinim službenicima koji su na početku ili sredini karijere, sa ciljem da se dobiju grupe lica koja su podjednako obučena da unaprede rad vladinih institucija na Kosovu i pokreću pozitivne promene.

A.U.K. će u periodu od tri godine organizovati PPDL obuku za čak 1.000 državnih službenika.


SERTIFIKAT A.U.K ZA RAZVOJ JAVNE POLITIKE I LIDERSTVO (PPDL)

Cilj Sertifikovanog programa PPDL, koji traje četrnaest nedelja, jeste da pomogne narodu i Vladi Kosova da poboljšaju razvoj javne politike i kapacitet rukovodećeg kadra na centralnom i opštinskom nivou. Ovaj program će omogućiti specijalizovanu obuku za profesionalno liderstvo, analizu javne politike, donošenje odluka na osnovu dokaza i procenu programa. Program obuke PPDL će se sastojati od dva modula koja će se predavati u periodu od četrnaest nedelja (48 časova) i odvijaće se paralelno sa redovnim semestralnim programom na A.U.K. Modul 1 (1-6. nedelja) sadržaće opšte osnove dok će Modul 2 (7-14. nedelja ) biti više specijalizovana i individualizovana obuka.

Modul 1 – Osnova

 • Osnove razvoja javne politike i analize
 • Tehnike efikasnog liderstva i poštovanje raznolikosti
 • Faze u izradi politike (od postavke dnevnog reda do sprovođenja i procena politike)
 • Strategije za efikasno angažovanje zainteresovanih strana u procesu razvoja politike
 • Ključni instrumenti i prakse u pisanju efikasnih memorandum o politici, koristeći dokaze u donošenju odluka i primenjujući analizu isplativosti i procenu politike

Modul 2 - Specijalizovane teme i grupni projekat

 • Diplomatija i vladavina prava
 • Ekonomski razvoj
 • Energetske politke
 • Socijalna politika
 • Ruralno, urbanističko i prostorno planiranje
 • Grupni projekat


USAID-OV PROGRAM TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA

Svrha Programa transformacionog liderstva jeste da razvije rukovodilački kadar koji će pokrenuti značajnu promenu na Kosovu u prioritetnim ekonomskim, političkim i oblastima društvenog razvoja. Ovo se postiže kroz petogodišnji Sporazum o saradnji koji će omogućiti stipendije za visoko obrazovanje, profesionalne sertifikate, obuku u zemlji za pripremu za univerzitet i za državne službenike, stažiranje i razmenu i partnerstvo između kosovskih i američkih univerziteta, sa ciljem stvaranja trajnog uticaja na socio-ekonomski razvoj Kosova.

 

Rok prijave će biti otvoren sve dok se ne popuni broj kandidata

Location

RIT/A.U.K Gërmia Campus,
Dr. Shpëtim Robaj st. nn
Prishtina, Republic of Kosovo

Contact us

USAID TLP Service Courses
Phone: +381(0)38 66 00 00
Fax: +381(0)38 608 024
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rok prijave će biti otvoren sve dok se ne popuni broj kandidata


auk png