Webmail |  MyCourses

Studijski Programi

English | Shqip

Da bi uspešno završio BA program na RIT Kosovo (A.U.K) student mora da:

    1. Završi dve od ponuđenih pet profesionalnih oblasti studija (biraju se dve):

 1. Ekonomija i statistika
 2. Menadžment i Preduzetništvo
 3. Javne politike i upravljanje
 4. Grafički dizajn i multimediji
 5. Veb i mobilno računarstvo (IT)
 6. Ostalo (kroz program razmene ili studiranja u inostranstvu)

  2. Završi predviđene predmete iz domena opšteg obrazovanja (detaljno objašnjeno u ovom Informacionom paketu)


Student ima mogućnost da studira na jednom ili više RIT-ovih univerziteta na sledećim lokacijama:

 1. Kina
 2. Hrvatska (Zagreb i Dubrovnik)
 3. Dubaji
 4. Kosovo
 5. Njujork
 6. Dodatno, tu su različiti programi razmene kao što je Erazmus, i individualnih dogovora sa institucijama u Evropi.

 


auk png