Webmail |  MyCourses

Mundësitë për Studime Jashtë Vendit dhe të Këmbimit

English | Srpski

  1. RIT Global (këmbimet ndërmjet kampuseve të RIT): Studentët mund të shkojnë në kampusin kryesore për një apo dy semestra duke paguar pagesën e shkollimit të kampusit vendor. Shpenzimet e jetës janë shtesë (rreth $7000).
  2. Universiteti HAMK (Erasmus+ Këmbim): Dy studentë të RITK mund të studiojnë në Universitetin HAMK për një semestër. Në anën tjetër, RITK pranon dy studentë të HAMK.
  3. Universiteti SciencePo: Njëjtë sikurse HAMK

* Mundësitë e tjera bazohen sipas aplikimeve individuale 


auk png