Webmail |  MyCourses

Studiranje u Inostranstvu i Mogućnosti za Razmenu

 EnglishShqip

  1. RIT Global (razmena između RIT kampusa): Studenti mogu ići u glavni kampus na jedan ili dva semestra, plaćajući školarinu za kućni kampus. Troškovi života su dodatni (oko $ 7000).
  2. HAMK Univerzitet (Erasmus program+razmena): Dva RITK studenta mogu da studiraju na HAMK svaki put tokom jednog semestra. Zauzvrat, RITK dočekuje dva studenta sa HAMK univerziteta.
  3. SciencePo Univerzitet: Isto kao HAMK

* Ostale mogućnosti su zasnovane na individulanoj aplikaciji

 


auk png