Webmail |  MyCourses

Reminder | Invitation | Support The Next Success Story | Fundraising Gala Dinner | May 15, 2018

Dear Supporters,

As we move closer to the day of our Gala Dinner, and as we have already been receiving reservations/confirmations from supporters for Sponsorship Levels, we would like to send you a friendly reminder to make your reservation now for the Level that you are comfortable with.

Also at this time, we are excited to recognize a major commitment from Mr. Richard Lukaj, the current Chair of the RIT Kosovo (A.U.K) Board of Trustees, who has pledged to match the entire net proceeds collected from this important fundraising event to benefit our students.

We hope this encourages the friends of our institution to engage and multiply their donation to our community and hope this generosity encourages you to participate and perhaps increase your committed donation / financial commitment!

For more details on how you can contribute, please click here

Sincerely,

Host Committee:
Agon Gashi | Meridian Express
Arben Avdiu | Trosha
Ardi Shita | Shita & Associates | also Board Member at RIT Kosovo (A.U.K)
Arian Zeka | American Chamber of Commerce in Kosovo
Bersant Disha | Recura | also Board Member at RIT Kosovo (A.U.K)
Jehona Gjurgjeala | Toka | also Board Member at RIT Kosovo (A.U.K)
Jehona Lluka | Business Consultants Council
Mrika Aliu | Action for Mothers and Children
Yll Zagragja | Zagragja & Associates
Yllka Metaj | Aztech Electronics & Aztech Home
Visar Jasiqi | RIT Kosovo (A.U.K)
Vesa Gashi | Finesë

AUK Clark poster Page 1 compressed


Të dashur përkahës,
Ndërsa afrohemi më pranë ditës së Darkës Gala dhe pasi që kemi marrë rezervime / konfirmime nga mbështetësit për Nivelet e Sponsorizimit, do të donim t'ju dërgonim një kujtesë miqësore për të bërë rezervimin tuaj tani për Nivelin me të cilin jeni të kënaqur.

Gjithashtu, në këtë kohë ne jemi të emocionuar të njohim një zotim të madh nga z. Richard Lukaj, kryesuesi aktual i Bordit të RIT Kosovë (AUK), i cili ka premtuar t’i përgjigjet kësaj thirrje duke barazuar kontributin e tij me aq sa do të jetë totali i të gjitha të ardhurave neto të mbledhura nga kjo ngjarje e rëndësishme për mbledhjen e fondeve për studentët tanë.

Ne shpresojmë që kjo të inkurajojë miqtë e institucionit tonë që të angazhohen dhe të rrisin donacionet e tyre për komunitetin tonë dhe shpresoj se kjo bujari ju inkurajon të merrni pjesë dhe ndoshta edhe të rrisni zotimet tuaja të donacioneve!

Për më shumë detaje se si mund të kontribuoni, ju lutem klikoni këtu.


Me respekt,

Komiteti i Nikoqirëve (Host Committee):
Agon Gashi | Meridian Express
Arben Avdiu | Trosha
Ardi Shita | Shita & Associates | po ashtu anëtar i Bordit të RIT Kosovë (A.U.K)
Arian Zeka | American Chamber of Commerce in Kosovo
Bersant Disha | Recura | po ashtu anëtar i Bordit të RIT Kosovë (A.U.K)
Jehona Gjurgjeala | Toka | po ashtu anëtare e Bordit të RIT Kosovë (A.U.K)
Jehona Lluka | Business Consultants Council
Mrika Aliu | Action for Mothers and Children
Yll Zagragja | Zagragja & Associates
Yllka Metaj | Aztech Electronics & Aztech Home
Visar Jasiqi | RIT Kosovo (A.U.K)
Vesa Gashi | Finesë

Support The Next Success Story

Dear Supporter

The Board of Trustees, President and RIT Kosovo (A.U.K) community, invite you to attend our “Support the Next Success Storyfundraising gala dinner on Tuesday, May 15th, at the Swiss Diamond Hotel in Prishtina. This also coincides with the celebration of our 15th year anniversary as a non-profit higher education institution in Kosovo.

Your contributions will be used to help fund scholarships for talented and underprivileged students. For these bright students, pursuing studies at RIT Kosovo (A.U.K) is a life-changing opportunity and a vital chance to become one of our Next Success Stories.

At the event, we are pleased to welcome General Wesley K. Clark (ret.) as our special guest and keynote speaker. General Clark retired as a four-star general after 38 years in the United States Army. In his last assignment as Supreme Allied Commander Europe, he led NATO forces to victory in Operation Allied Force, a 78-day air campaign against the Milosevic regime, backed by ground invasion planning and a diplomatic process, saving 1.5 million Albanians from ethnic cleansing. Along with you, we look forward to General Clark’s remarks that evening. Moreover, on this special event, we have lots of accomplishments to share, and with your support, lots of other exciting goals to pursue.

When:
Tuesday, May 15, 2018 | 18:30 – 21:00
Where:
Swiss Diamond Hotel
Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë

We are proud to witness how our institution has positively impacted Kosovar society through alumni engagement. Our current Success Stories are best represented by our Alumni:

 • 68% of alumni hold management positions; whereas 53% are mid and senior managers.
 • 11% of our Alumni are entrepreneurs and employ more than 1,000 Kosovars.
 • 95% of our Alumni are working.
 • Of alumni who pursued master’s degrees, 65% received some form of scholarship, and 47% were awarded full scholarships to study abroad.

The Support the Next Success Story fundraising event is endorsed by the American Chamber of Commerce in Kosovo.

We look forward to seeing you there. Your decision to sponsor this event will make a concrete difference in showing your support for Kosova’s Next Success Stories!

Deadline to reserve your Sponsorship Level or Seat is: May 7, 2018.

If you have any questions, please email our Director of Development and Alumni Relations, Nue Nikolla, at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sincerely,

President: Sharon Y. Hart, Ph.D.
Board of Trustees | RIT Kosovo (A.U.K)
Richard S. Lukaj, Chairman; Ronald Cami, Co-Chairman
Board Members: Ardi Shita; Bersant Disha; Cafo Boga; Dritan Mezini; Edmond Coku; James Myers; Jehona Gjurgjeala; Jill Adler; Laura Kryeziu-Selimi; Louis D. Sell; Michael Zubkoff; and Nancy Y. Bekavac
Honorary Board Members: Ambassador William G. Walker; Ferid Murad M.D., Ph.D.; Søren Jessen-Petersen

Sponsorship Levels:

SPONSORSHIP LEVELS

Platinum Sponsor - 7,500 EUR

4 Sponsorships Available

 • 1 seat at the main table with General Clark, Board Chairs, President of RIT Kosovo and other distinguished guests
 • Dinner for 10 guests - seated next to General Clark’s table
 • One-time Company Named scholarship (partial)
 • Personalized Decorative Plate Award
 • Certificate of appreciation and recognition at the event
 • Digital promotion of company name or brand in LED screens / LARGE SIZE
 • Featured in a press release / Name of company/organization featured in the Press Release Subtitle and one paragraph covering Company’s CSR activities.
 • Featured throughout our social media
 • Featured on our website

Gold Sponsor – 4,500 EUR

4 Sponsorships Available

 • Dinner for 8 guests - seated next to Platinum Sponsor table
 • One-time Company Named scholarship (partial)
 • Personalized Plaque Award featuring Gold Sponsor
 • Certificate of appreciation and recognition at the event
 • Digital promotion of company name or brand in LED screens / MEDIUM SIZE
 • Featured in a press release / one sentence covering Company’s CSR activities.
 • Featured throughout our social media
 • Featured on our website

Silver Sponsor – 2,000 EUR

8 Sponsorships Available 

 • Dinner for 5 guests - seated next to Gold Sponsor table
 • Personalized Plaque Award featuring Silver Sponsor
 • Certificate of appreciation and recognition at the event
 • Digital promotion of company name or brand in LED screens / SMALL SIZE
 • Featured in a press release
 • Featured throughout our social media
 • Featured on our website

Become a Supporter

Note: Upon payment, you will receive an email confirmation within 2 working days.

Below are BANK DETAILS for payments in EURO initiated within Kosovo:

Bank Name: Raiffeisen Bank Kosovo (RBKO)
Account no: 1501001003342712
Account name: RIT Kosovo (A.U.K) College

Bank Name: ProCredit Bank (PCB)
Account no: 1110164078000160
Account name: RIT Kosovo (A.U.K) College

Bank Name: TEB Bank
Account no: 2011000132579640
Account name: RIT Kosovo (A.U.K) College

Bank Name: NLB Bank
Account no: 1700-2001000-20543
Account name: RIT Kosovo (A.U.K) College

 

Përkrah Rrëfimin e Ardhshëm të Suksesit

 

I/e nderuar Përkrahës/e

Bordi i Drejtorëve, Presidentja dhe komuniteti i RIT Kosova (A.U.K) ju ftojnë të merrni pjesë në darkën fondmbledhëse gala të quajtur ‘’Përkrah Rrëfimin e Ardhshëm të Suksesit’’, të martën me 15 maj, tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. Kjo gjithashtu përkon me përvjetorin tonë të 15-të si institucion jofitimprurës i arsimit të lartë në Kosovë.

Kontributi juaj do të përdoret për të ndihmuar në financimin e bursave për studentët e talentuar dhe të pa privilegjuar. Për këta studentë shembullorë, ndjekja e studimeve në RIT Kosovë (A.U.K) është një mundësi që ndryshon jetën dhe një shansë reale për tu bërë një nga Rrëfimet Tona të Suksesit.

Tek kjo ngjarje, jemi të lumtur të mirëpresim Gjeneralin Wesley K. Clark si mysafir special, i cili edhe do ta ketë fjalimin kryesor në këtë gala mbrëmje. Gjenerali Clark është pensionuar si Gjeneral me katër yje pas 38 vitesh me Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në detyrën e tij të fundit si Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, udhëhoqi forcat e NATO-s drejt fitores, në një fushatë 78-ditore kundër regjimit të Millosheviçit, i pëkrahur nga planifikimi i ndërhyrjes së forcave tokësore dhe një procesi diplomatik, duke shpëtuar kështu 1.5 milionë shqiptarë nga spastrimi etnik. Bashkë me ju, ne do të kemi kënaqesinë të dëgjojmë fjalimin e tij në këtë mbrëmje. Po ashtu, në këtë ngjarje të veçantë, do t’kemi kënaqësinë të ndajmë me ju shumë nga arritjet tona si dhe, me përkrahjen tuaj, edhe shumë plane dhe syinme tjera emocionuese që duam të ndjekim.

Kur:
E marte, 15 Maj, 2018 | 18:30 – 21:00
Ku:
Hoteli Swiss Diamond
Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë

Ne jemi krenarë të dëshmojmë se sa pozitivisht institucioni ynë ka ndikuar në shoqërinë Kosovare përmes angazhimit të ish studentëve tanë. Rrëfimet tona aktuale të Suksesit më së miri përfaqësohen nga ish studentët tanë:

 • 68% e ish studentëve mbajnë poste drejtuese; 53% janë menaxherë të mesëm dhe të lartë.
 • 11% e të diplomuarve tanë janë sipërmarrës dhe punësojnë më shumë se 1,000 kosovarë.
 • 95% e të diplomuarve tanë janë të punësuar.
 • Nga ish studentët që kanë ndjekur studimet master, 65% prej tyre u është dhënë një lloj burse për të studiuar dhe 47% prej tyre kanë marrë bursa të plota për të studiuar jashtë vendit.

Ngjarja Përkrah Rrëfimin e Ardhshëm të Suksesit mbështetet nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Ne kemi kënaqësinë t’ju mirëpresim në këtë ditë. Vendimi juaj për të sponsorizuar këtë ngjarje do të bëjë ndryshime konkrete në përkrahjen e Rrëfimeve të Ardhshme të Suksesit të Kosovës.

Afati i fundit për të rezervuar Nivelin tuaj të Sponsorizimit apo Hyrjen është deri më 7 Maj, 2018.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni Drejtorin e Zhvillimit, Nue Nikolla, në: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sinqerisht,

Presidentja: Sharon Y. Hart, Ph.D.
Bordi i Drejtorëve | RIT Kosovë (A.U.K)
Richard S. Lukaj, Kryesues; Ronald Cami, Bashkë-Kryesues
Anëtarët e Bordit: Ardi Shita; Bersant Disha; Cafo Boga; Dritan Mezini; Edmond Coku; James Myers; Jehona Gjurgjeala; Jill Adler; Laura Kryeziu-Selimi; Louis D. Sell; Michael Zubkoff; and Nancy Y. Bekavac
Bordi i Anëtarëve të Nderit: Ambasadori William G. Walker; Ferid Murad M.D., Ph.D.; Søren Jessen-Petersen

Nivelet e Sponsorizimit:

SPONSORSHIP LEVELS

Sponsori Platinum – 7,500 EUR

4 sponsorizime në dispozicion

 • 1 ulëse në tryezën e kryesore me Gjeneralin Clark, Kryesuesit e Bordit, Presidenten e RIT Kosovë (A.U.K) dhe mysafirë të tjerë të shquar
 • Darka për 10 mysafirë - të ulur pranë tavolinës së Gjeneralit Clark
 • Një Bursë të Emërtuar (të pjesshme) për një vit
 • Pjatë e personalizuar dekorative
 • Certifikatë Mirënjohjeje dhe falënderim gjatë ceremonisë
 • Promovimi digjital i emrit të kompanisë ose brendit në ekranet LED / Dimenzioni: E MADHE
 • Mirënjohje në artikull gazetaresk / emri i kompanisë/organizatës do të shfaqet në nëntitullin e artikullit si dhe një paragraf që përmbledh aktivitetet e kompanisë ndaj përgjegjësisë sociale
 • Publikim në mediat tona sociale
 • Publikim në uebfaqen tonë

Sponsori i Artë – 4,500 EUR

4 sponsorizime në dispozicion

 • Darka për 8 mysafirë - të ulur pranë tryzës së Sponsorit Platinum
 • Një Bursë të Emërtuar (të pjesshme) për një vit
 • Pllakë e personalizuar dekorative për nivelin e Artë
 • Certifikatë Mirënjohjeje dhe falënderim gjatë ceremonisë
 • Promovimi digjital i emrit të kompanisë ose brendit në ekranet LED / Dimenzioni: E MESME
 • Mirënjohje në artikull gazetaresk / një fjali që përmbledh aktivitetet e kompanisë ndaj përgjegjësisë sociale
 • Publikim në mediat tona sociale
 • Publikim në uebfaqen tonë

Sponsori i Argjentë – 2,000 EUR

8 sponsorizime në dispozicion

 • Darka për 5 mysafirë - të ulur pranë tavolinës së Sponsorit të Artë
 • Pllakë e personalizuar dekorative për nivelin e Argjentë
 • Certifikatë Mirënjohjeje dhe falënderim gjatë ceremonisë
 • Promovimi digjital i emrit të kompanisë ose brendit në ekranet LED / Dimenzioni: E VOGËL
 • Mirënjohje në artikull gazetaresk
 • Publikim në mediat tona sociale
 • Publikim në uebfaqen tone

Bëhu Përkrahës

 • Çdo vlerë ka rëndësi

Shënim: pas pagesës ju do të pranoni konfirmimin me email brenda dy ditësh pune.

Më poshtë janë DETAJET E BANKËS për pagesat në EURO përbrenda Kosovës:

Emri i Bankës: Raiffeisen Bank Kosovo (RBKO)
Nr. i xhirollogarisë: 1501001003342712
Emri i llogarisë: RIT Kosovo (A.U.K) College

Emri i Bankës: ProCredit Bank (PCB)
Nr. i xhirollogarisë: 1110164078000160
Emri i llogarisë: RIT Kosovo (A.U.K) College

Emri i Bankës: TEB Bank
Nr. i xhirollogarisë: 2011000132579640
Emri i llogarisë: RIT Kosovo (A.U.K) College

Emri i Bankës: NLB Bank
Nr. i xhirollogarisë: 1700-2001000-20543
Emri i llogarisë: RIT Kosovo (A.U.K) College

Join Our Mailing List


auk png