Webmail |  MyCourses

Fushat e studimit

English | Srpski

Për ta fituar diplomën Bachelor në RIT Kosovë (A.U.K), studenti duhet:

     1. Të përfundoj dy nga pesë Drejtimet Kryesore Profesionale (zgjedhni dy):

 1. Ekonomi dhe Statistika
 2. Menaxhment dhe Ndërmarrësi
 3. Politika Publike dhe Qeverisje
 4. Dizajn Grafik dhe Multimedia
 5. Ueb dhe Informatikë Mobile (TI)
 6. Të tjera (përmes këmbimit ose studimeve jashtë vendit)

   2. Të përfundoj kërkesat e Arsimit të Përgjithshëm (detajet mund t'i gjeni në udhëzues)


Opsionet për të studiuar në një ose më shumë kampuse globale të RIT-së:

 1. Kinë
 2. Kroaci (Zagreb dhe Dubrovnik)
 3. Dubai
 4. Kosovë
 5. Nju Jork
 6. Të tjera (këmbimi përmes Erasmus ose Institucioneve partnere)

Shiko: 

Drejtimet Kryesore

 

Drejtimet sekondare

 

Orët Intensive

 

Shiko: Diplomat e ofruara

Last updated: June 2017


auk png