Webmail |  MyCourses

Kako aplicirati?

English | Shqip

Proces upisa na RIT Kosovo (A.U.K) je selektivan, i tokom istog pokušavamo da saznamo što više o vašim sposobnostima, veštinama, talentima, i budućim planovima, kako bismo mogli da vam pomognemo u pravilnom odabiru obrazovnog profila.

 

prospective


Naš raspored je fleksibilan i prilagođen vama. Možete odabrati da se prijavite za jesenji, prolećni ili letnji semester, zavisno od vašeg rasporeda i potreba. Na ovaj način se možete pripremiti za univerzitetski život i akademski uspeh u skladu sa sopstvenim preferencama.


Rok za prijavu za akademsku godinu 2019/20

Rani rok za prijavu- jesenji semestar

15 april 2019

Regularni rok za prijavu- jesenji semestar

15 jun 2019

Kasni rok za prijavu- jesenji semestar

1 avgust 2019

Rok za prijavu- prolećnji semester

20  decembar 2019


OBAVEŠTENJE:
Studenti koji završe sa prijavnim procesom pre ranog roka za prijavu imaju priliku da se prijave za jednu od punih stipendija koje RIT Kosovo (A.U.K) nudi, i veće šanse da dobijanje neke od ostalih koje su ponuđene.


Studenti koji se prijave nakon 30. juna i uspešno prođu sve upisne ispite će biti primljeni na RIT Kosovo (A.U.K), međutim, neće biti u mogućnosti da se prijave za neku od stipendija.

Šta je od dokumenata potrebno kako bih se prijavio/-la za studiranje na RIT Kosovo (A.U.K)?

  • Elektronski formular (klikni ovde)
  • Motivacioni esej
  • Dva pisma preporuke
  • Akademski transcript i diploma srednje škole (nakon završetka srednje škole jer može se aplicirati i ranije)
  • Kopija važećeg pasoša ili lične karte


Koje testove treba da položim?

Studenti koji se prijavljuju za studiranje na RIT Kosovo (A.U.K) imaju dve opcije za završavanje prijemnog ispita:

 

Prva opcija

  • Položeni TOEFL (kliknite ovde za raspored polaganja), i
  • Položeni ispit iz matematike (klikni ovde za Vodič iz matematike)

OBAVEŠTENJE: Studenti koji dolaze iz zemalja gde se govori engleski jezik ne moraju da polažu TOEFL ili IELTS test. Odluka o prijemu će za ove studente biti doneta na osnovu dokumenata iz srednje škole (transkripti, diploma i pisma preporuke), prijemnog intervjua i rezultat ispita iz matematike.

 

Druga opcija:

  • Položen SAT, ili ACT test (klikni ovde za raspored polaganja) I priloženi rezultati testa.

Prijemni intervju (izborno)


U slučaju da Komisija za upis  ne može da donese odluku bazirano na prikazanim dokumentima, zakazaće se prijemni intervju uživo, ili putem interneta.


Da li je potreban državni maturski ispit?

Maturski ispit određuje nivo postignuća i studentskih sposobnosti za kosovske studente. Dok je polaganje ovog ispita važno za završavanje srednje škole i za prijem na RIT Kosovo (A.U.K), rezultati ovog ispita ne utiču na odluku o prijemu na RIT Kosovo (A.U.K). Dodatno, studenti bi trebalo da završe sa procesom apliciranja pre maturskog ispita, kako bi obezbedili mesto na RIT Kosovo (A.U.K), iako će finalna odluka biti procesuirana tek pošto student položi maturski ispit.

APLICIRAJ SADA >

apply now

scholarships


auk png