Webmail |  MyCourses

Koncentracije

English | Shqip


Academic Units

EKONOMIJA I STATISTIKA (24 bodova)

Oblast studija Ekonomija i statistika naglašava kvantitativno analitički pristup u bavljenju sa ekonomskim problemima kako u društvenom, tako i u privatnom sektoru, pružajući studentima željene veštine i intelektualnu osnovu za razvoj karijere. Diplomci su spremni za početničke menadžerske i analitičarske pozicije u industriji i vladi, kao i za nastavak dodiplomskih studija u oblasti ekonomije, biznisa i prava. Plan i program uz razvijanje ekonomskog rezonovanja i kvantitativnih sposobnosti, razvija i veštine komunikacije, informatičke i veštine upravljanja. Obavezni predmeti razvijaju studentske sposobnosti da primene ekonomske analize na probleme iz stvarnih životnih situacija. Predmeti iz humanističkih nauka poboljšavaju govorničke i pisane veštine. Biznis predmeti uključuju računovodstvo i finansije. Kvantitativne analitičke veštine se razvijaju putem predmeta koji uključuju infomatiku, matematiku i statistiku.

Obavezni predmeti:    
ECON – 101 Principi mikroekonomije 3 boda
ECON – 201 Principi makroekonomije     3 boda
ECON – 403 Ekonometrija I   3 boda
Elective Courses    
ECON – 401 Intermedijarna teorija mikroekonomije 3 boda
ECON – 402 Intermedijarna teorija makroekonomije 3 boda
ECON – 405 Međunarodna trgovina i finansije 3 boda
ECON – 421 Ekonomija prirodnih resursa  3 boda
ECON – 422 Analiza isplativosti 3 boda
ECON – 431 Monetarna analiza i politika 3 boda
ECON – 441 Ekonomija rada 3 boda
ECON – 444 Javne finansije 3 boda
ECON – 448 Razvojna ekonomija 3 boda
ECON – 520 Ekonomija životne sredine 3 boda
Math Option:    
MTSC – 211 Uvod u statistiku I 3 boda
MTSC – 212 Uvod u statistiku II 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO (24 bodova)

Oblast studija Menadžment i preduzetništvo priprema studente za upravljačke i konsultantske karijere u različitim preduzećima i organizacijama. Studenti razvijaju veštine i koncepte potrebne da postanu efektivni lideri, etički donosioci odluka i kreativni inovatori.Plan i program nastave za menadžment istovremeno pruža i dubinu i fleksibilnost u ponudi, tako da studenti mogu da maksimalno iskoriste potencijal za svoje obrazovanje.

Obavezni predmeti:    
MGMT – 215 Organizaciono ponašanje 3 boda
ACCT – 110 Finansijsko računovodstvo 3 boda
ACCT – 210 Upravljačko računovodstvo 3 boda
Izborni predmeti:    
CMDS – 211   Istraživanje inovacije 3 boda
BUSI – 221   Strategije razvoja preduzeća      3 boda
BUSI – 263 Principi oglašavanja   3 boda
BUSI – 361 Principi marketinga 3 boda
CMDS - 441 Kreativno kritičko razmišljanje i rešavanje problema 3 boda
BUSI – 510   Upravljanje projektima    3 boda
BUSI – 324   Uvod u logistiku i transport 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

GRAFIČKI DIZAJN I MULTIMEDIJI (24 bodova)

Oblast studija Grafički dizajn i multimediji kombinuje savremene vizuelne komunikacije i multimedijalne teorije i sredstva za pripremu studenata za efektivnu komunikaciju putem velikog broja različitih medija. Redosled predmeta upoznaje studente sa praktičnim i teorijskim aspektima grafičkog dizajna, veb razvojem, print dizajnom i multimedijalnim produkcijama, tehnikama komunikacije i digitalnim upravljanjem imovinom kompanije. Student koji završi ovu oblast studija opremljen je teorijskim okvirom i praktično-tehničkim veštinama koje su potrebne za organizaciju, dizajniranje i komuniciranje ideja i informacija na svetskom tržištu 21. veka, i kako bi se ispunile planirane nacionalne potrebe tržišta na Kosovu . Ova oblast studija je takođe, odličnan dodatak ostalim koncentracijama (oblastima studija) koje se nude na RIT-u Kosovo (A.U.K-u) kao veoma zahvalna za sticanje neophodnih veština za privatno i porodično poslovanje. Student bira ISTE-240 ili ISTE-260.

Obavezni predmet:
   
COMM – 223 Digitalni dizajn u komunikacijama 3 boda
Izborni predmeti:
   
ISTE – 140 Veb i mobilnost I 3 boda
ISTE – 240 Veb i mobilnost II 3 boda
ISTE – 260 Dizajniranje korisničkog iskustva 3 boda
TCOM – 365 Video produkcija 3 boda
TCOM – 380 Dizajn za štampu i veb  3 boda
TCOM – 381 Obrada fotografije I 3 boda
TCOM – 382 Obrada fotografije II 3 boda
TCOM – 383 Dizajniranje vektorskih grafika 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

VEB I MOBILNO RAČUNARSTVO (INFORMACIONE TEHNOLOGIJE) (24 bodova)

Oblast studija Veb i mobilno računarstvo (IT) stavlja istovremeno naglasak na osnove primenjene informatike i veb razvoj. Veb je postao sveprisutni kominikacijski medijum. Tako da poznavanje načina na koji veb radi i kako efektivno razviti dinamične vebsajtove ima vrednost za studente koji pohađaju različite koncentracije, i koji imaju različite ciljeve karijere. Po završetku ove koncentracije, studenti će posedovati širok spektar veština i razumevanja potrebnih za dizajniranje i izgradnju osnovnog, ali potpunog, veb prisustva u izabranom području interesa. Studenti će takođe steći razumevanje kako da koriste multimedije i stvore sisteme koji će omogućiti predmetnom stručnjaku da maksimalno primeni dostupne informacije. Predmeti ove koncentracije su primenjeni i fokusiraju se na praktično učenje, uključujući projekte koji će biti korisni i van univerzitetskog okruženja.

Obavezni predmeti:
   
ISTE – 120 Rešavanje problema računara: informacioni domen I 4 boda
ISTE – 140 Veb i mobilnost I 3 boda
ISTE – 252 Osnove mobilnog dizajna 3 boda
Izborni predmeti:
   
ISTE – 121 Rešavanje problema računara: informacioni domen II 4 boda
ISTE – 230 Uvod u baze podataka i modeliranje podataka 3 boda
ISTE – 240 Veb i mobilnost II           3 boda
ISTE – 260 Dizajniranje korisničkog iskustva 3 boda
ISTE – 340 Klijent programiranje      3 boda
Izbor matematike:
   
ISTE – 131 Diskretna matematika 4 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

JAVNE POLITIKE I UPRAVLJANJE (24 bodova)

Ova oblast studija oprema studente sa jasnim razumevanjem javnih politika, njihovog procesa, i analizom politika. Studenti se upoznaju sa konceptom javnih politika, procesom izrade politika, i metodologijama u vezi sa analizom politika. Uloga zainteresovanih strana i interesnih grupa se razmatra u kontekstu savremenih slučajeva iz različitih oblasti politika.

Obavezni predmet:     
PUBL – 101 Osnove javnih politika 3 boda
Izborni predmet:
   
PUBL – 201   Etika, vrednosti, i javne politike  3 boda
STSO – 201 Politika nauke i teknologije 3 boda
POLS – 210 Uporedna politika   3 boda
PUBL – 210   Uvod u kvalitativnu analizu politika 3 boda
POLS – 345   Politika i javne politike 3 boda
STSO – 421   Politike zaštite životne sredine 3 boda
PUBL – 520 Informatička i komunikaciona politika 3 boda
PUBL – 530 Energetska politika 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

MIROVNE STUDIJE I RAZREŠAVANJE KONFLIKATA (24 bodova)

Mirovne studije opremaju studente za analizu socioekonomske, psihološke i političke dimanike nasilnih konflikata i njihove transformacije. Studenti će proučavati dinamiku konflikta i grupnu polarizaciju. Analiziraće nastanak i transformaciju nasilnih konflikata, kao i postkonfliktne izazove u izgradni države, socijalnoj integraciji i razvoju. Studenti će istraživati konflikte identiteta, konflikte interesa (konflikte u vezi sa resursima) i genocide. Studenti će izučavati odnose između individualnog i grupnog identiteta i određivanja, ekonomske osnove transformacije konflikta, etička pitanja koja stoje iza odluka međunarodnih aktera da intervenišu ili ne u određenom konfliktu, i praktične korake ka izgradnji dobrog upravljanja na kraju oružanog sukoba. Predavači na ovim studijama su akademici iz oblasti političkih nauka, psihologije, sociologije, antropologije i ekonomije, kao i kreatori politike sa iskustvom u kriznim situacijama i izgradnji mira na Balkanu, Bliskom istoku, Africi i Aziji.

Obavezni predmet:
   
POLS – 120 Uvod u međunarodne odnose    3 boda
Izborni predmet:
   
POLS – 205   Etika u međunarodnim odnosima 3 boda
POLS – 220 Globalna politička ekonomija 3 boda
POLS – 325 Međunarodno pravo i organizacije 3 boda
POLS – 330 Ljudska prava u globalnoj perspektivi     3 boda
POLS – 335 Politika u zemljama u razvoju 3 boda
POLS – 445 Terorizam i političko nasilje 3 boda
POLS – 525 ST: Balkanske studije    3 boda
POLS – 525 ST: Religija i globalizacija 3 boda
Opcije:
   
POLS – 541 Mirovne operacije i transformacija konflikta 3 boda
POLS – 542 Rat, diplomatija i izgradnja države 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

STUDIJE ENERGETSKE POLITIKE (24 bodova)

Ova koncentracija studentima nudi priliku da usavrše znanje u oblastima energije, životne sredine, i upravljanja prirodnim resursima. Predmeti u okviru ove koncentracije će omogućiti temeljno razumevanje osnova energetske industrije; strukture i funkcionisanja međunarodnih energetskih sistema; tržišta energetskih politika, regulativa, politika, strategija, tehnologija; i socijalnih elemenata uključenih u donošenje odluka u vezi sa energetikom na Kosovu, u regionu, i globalno. Predmeti su namenjeni studentima koji su zainteresovani za karijeru u energetskom sektoru (privatnom i državnom), razvoju, socijalnoj odgovornosti, i upravljanju prirodnim resursima. Predmeti su strateški odabrani tako da mogu da nadopunjuju druge profesionalne koncentracije. Studenti će biti izloženi različitim idejama i konceptima koji ravnomerno balansiraju tradicionalne i nove energetske alternative, u akademski podsticajnom i inovativnom okruženju.

Obavezni predmeti:
   
PUBL – 101 Osnove javnih politika   3 boda
PUBL – 530 Energetska politika 3 boda
Izborni predmeti:
   
PUBL – 210 Uvod u kvalitativne metode istraživanja   3 boda
STSO – 421 Politike zaštite životne sredine    3 boda
ECON – 421 Ekonomija prirodnih resursa  3 boda
ECON – 520 Ekonomija životne sredine 3 boda
CMDS – 211 Istraživanje inovacije     3 boda
CMDS – 511 *Laboratorija inovativnosti 4 boda
Opcije:    
SOCI – 340 Urbanističko planiranje i politike 3 boda

Za više informacija, kliknite ovde

 

INDIVIDUALIZOVANE STUDIJE (3x15 bodova)

Ova koncentracija ima za cilj da se prilagodi potrebama savremenih prilika studenata i/ili zaposlenih individua. Ovaj fleksibilni, individualizovani program profesionalnih studija daje studentima priliku da kombinuju maksimum od četiri koncentracije u okviru svojih studija. Svaka od koncentracija se sastoji od koherentnih skupova predmeta relevantnih za izabranu disciplinu studija, i odgovarajućih izbornih predmeta za profesionalnu komponentu, kao i od komponente u vezi sa opštim obrazovanjem u koje spadaju osnove matematike, prirodnih, humanističkih i socijalnih nauka.


auk png