Webmail |  MyCourses

Sporedne (dodatne) oblasti studija (tzv. minor)

English | Shqip

Na RIT Kosovo (A.U.K), sporedne oblasti studija, tzv. minori, su definisani kao skup tematski povezanih predmeta koji se sastoji od minimum 15 semestarskih bodovnih sati izabranih iz discipline ili interdisciplinarnog područja koje se razlikuje od primarnog programa studija. Pohađanje minora nije obavezno. Ukoliko se student odluči da završi minor iz neke od ponuđenih oblasti, ovo će biti formalno prepoznato u transkriptu diplome. Kako bi završio minor, student treba da izabere dva dodatna predmeta iz izabrane imerzije (intezivnog programa učenja). Ukoliko student odluči da završi jedan od ponuđenih minora, obavezno je da popuni Obrazac za odobravanje minora.

Napomena: Ukoliko student ne popuni i ne preda obrazac u Kancelariju za akademska pitanja, minor neće biti zaveden i zabeležen u zvaničnim dokumentima studenta.

 

Minori

EKONOMIJA (15 bodova)

Ovaj minor pruža sistematsku analizu ekonomskih pitanja kroz proučavanje raspodele oskudnih resursa u proizvodnji i distribuciji proizvodnje među članovima društva. Ovaj minor nije dostupan za studente koji su odabrali Ekonomiju i statistiku kao jednu od koncentracija.

Preduslov:    
ECON – 101 Principi mikroekonomije 3 boda
     
Obavezni predmeti:    
ECON – 201    Principi makroekonomije 3 boda
ECON – 403    Ekonometrija I   3 boda

Izborni predmeti (biraju se tri predmeta):
 
ECON – 401 Intermedijarna teorija mikroekonomije 3 boda
ECON – 402 Intermedijarna teorija makroekonomije 3 boda
ECON – 405    Međunarodna trgovina i finansije 3 boda
ECON – 421    Ekonomija prirodnih resursa 3 boda
ECON – 422    Analiza isplativosti 3 boda
ECON – 431    Monetarna analiza i politike 3 boda
ECON – 441    Ekonomija rada             3 boda
ECON – 444    Javne finansije  3 boda
ECON – 448    Razvojna ekonomija 3 boda
ECON – 520 Ekonomija životne sredine 3 boda
Za više informacija kliknuti ovde 

 

MEĐUNARODNI ODNOSI (15 bodova)

Ovaj minor dovodi studente u kontakt sa osnovnim konceptima i pristupima u međunarodnim odnosima. Pitanja konflikta, saradnje, kontinuiteta i promene su objašnjena kroz različite predmete i studije slučaja. Ovaj minor nije dostupan studentima sa koncentracijom u Mirovnim studijama. Minimum dva od izbornih predmeta moraju biti na nivou 300 ili višem.

Obavezni predmeti:    
POLS – 120    Uvod u međunarodne odnose 3 boda

Izborni predmeti (bira se četiri):
 
POLS – 205 Etika u međunarodnim odnosima 3 boda
POLS – 210 Uporedna politika 3 boda
POLS – 220 Globalna politička ekonomija     3 boda
POLS – 325    Međunarodno pravo i organizacije 3 boda
POLS – 330    Ljudska prava u globalnoj perspektivi        3 boda
POLS – 335    Politika u zemljama u razvoju 3 boda
POLS – 360 Međunarodna politička misao 3 boda
POLS – 440 Rat i država       3 boda 
POLS – 445    Terorizam i političko nasilje   3 boda
POLS – 525 ST: Političke nauke (samo jedan) 3 boda
Za više informacija kliknuti ovde 

 

JAVNE POLITIKE (15 bodova)

Ovaj minor pruža osnovu studentima u oblasti javnih politika i omogućava im povezivanje javne politike i drugih oblasti studija. Istražuju se pitanja savremene javne politike, posebno ona povezana sa etikom, politikom, naučnim i tehnološkim oblastima. Ovaj minor nije dostupan za studente koji su odabrali Javne politike i upravljanje ili Energetske politike kao jednu od glavnih oblasti studija. Najmanje jedan izborni predmet mora da je na nivou 300 ili višem. Samo jedan predmet Specijalne tematike (POLS-525) je rezervisan za ovaj minor.

 

Obavezni predmeti:    
PUBL – 101    Osnove javnih politika   3 boda
Izborni predmeti (biraju se četiri):
 
PUBL – 201   Etika, vrednosti, i javne politike 3 boda
PUBL – 210    Uvod u kvalitativne metode istraživanja 3 boda
PUBL – 301 Analiza javnih politika    3 boda
PUBL – 520 Informatička i komunikaciona politika 3 boda
PUBL – 530 Energetska politika        3 boda
STSO – 201 Naučne i tehnološke politike 3 boda
STSO – 421   Politike zaštite životne sredine    3 boda
POLS – 525 ST: Političke nauke 3 boda

Za više informacija kliknuti ovde 

 

ENGLESKI (15 bodova)

Minor iz Engleskog daje studentima priliku da istraže oblasti književnosti, lingvistike i kreativnog pisanja. Studenti se susreću sa tekstovima pisanim na engleskom jeziku, upoznaju sa različitim istorijskim periodima i geografskim regionima, kao i sa metodama i teorijama analize, i uče osnove kritičkog i kreativnog pisanja.

Obavezni predmeti:    
ENGL – 210      Književnost, kultura i mediji 3 boda
Izborni predmeti (biraju se tri predmeta):  
ENGL – 307 MItologija i knjiženost 3 boda
ENGL – 310      Uvod u nauku o jeziku 3 boda
ENGL – 316    Svetska književnost 3 boda
ENGL – 391    Opasni tekstovi 3 boda

Za više informacija kliknuti ovde auk png