Webmail |  MyCourses

Opšte Obrazovanje (ili Društvene Nauke)

EnglishShqip

Opšte Obrazovanje (ili Društvene Nauke) (60 Bodova)

Predmeti iz domena opšteg obrazovanja su fondacija američkog obrazovanja. Predmeti su sačinjeni tako da podstiču kritičko razmišljanje, komunikaciju, pisanje, matematičke, umetničke i ostale ekspazivne veštine iz humanističkih nauka koje su neophodne za odgovarajuće liderstvo, uspeh i mogućnost inovacije u bilo kojoj profesiji.  Ovakav obrazac nudi studentima predmete koji su saglasni sa određenim odobrenim ciljevima nastave u vezi sa opštim obrazovanjem, i sa zahtevima Obrazovne jedinice za humanističke studije države Njujork.  Zahtev u vezi sa društvenim naukama ima tri obrazovne faze, osmišljene tako da prvo studentima da jaku bazu, zatim uvod u osnove humanističkih nauka, i na kraju mogućnost za studioznije i integralnije učenje kroz program imerzije (intezivnih programa učenja).  

       A.      Početnički nivo (6 bodova)

Dva predmeta tokom prve godine studija koji upoznaju studente za akademskim životom na univerzitetu i fokusiraju se na veštine komunikacije kako bi pripremili studente za dolazeće obaveze i kontinuirano obrazovanje. 

  1. UWRT-150 FYW: Seminar pisanja
  2. ENGL-216 Književnost iz sveta

      B. Napredni nivo (24 bodova)

  • ETIČKA perspektiva: Predmeti se fokusiraju na etičke aspekte odlučivanja i argumentovanja, kako na individualnom, tako i na grupnom, nacionalnom, ili internacionalnom nivou. Ovi predmeti upućuju studente u razumevanje toga kako se etički problemi i pitanja mogu razumeti i razrešiti, i kako se kod takvih izazovnih situacija razvijaju i koriste etičke forme argumentovanja. 

  • UMETNIČKA perspektiva: Predmeti se fokusiraju na analizu formi umetničkog izražavanja u kontekstu društava i kultura u kojima nastaju. Ovi predmeti upućuju studente u kreativni process, prirodu estetskog iskustva, i osnovama kritike i estetske diskriminacije, i načinima na koje društva i kulture izražavaju svoje vrednosti preko umetnosti.

  • GLOBALNA perspektiva: Ovi predmeti ohrabruju studente da posmatraju život iz perspektive koja je šira od njihove trenutne, i da razumeju raznovrsnost ljudskih kultura u okviru jednog povezanog globalnog društva. Predmeti istražuju povezanost lokalnog i globalnog u današnjem društvu ili kroz primere iz istorije, i ohrabruje studente da uoče kako se globalni tokovi rezonuju na lokalnom nivou. 

  • SOCIOLOŠKA perspektiva: Predmeti se fokusiraju na analizu ljudskog ponašanja u kontekstu socijalnih sistema i institucija. Zato što je od vitalne važnosti da studenti razumeju kako socijalne grupe funkcionišu, ovi predmeti obezbeđuju i uvid u socijalne institucionalne procese.

  • PRIRODNONAUČNA perspektiva:  Nauka je više od kolekcije činjenica i teorija, tako da se od studenata očekuje da razumeju i učestvuju u istrazivačkom procesu. Predmeti se fokusiraju na osnovne principe i koncepte jedne od prirodnih nauka. Na ovim časovima, studenti primenjuju naučne metode istraživanja i rešavanja problema u laboratoriji ili kroz terenski rad. 5. PRIRODNONAUČNA perspektiva:  Nauka je više od kolekcije činjenica i teorija, tako da se od studenata očekuje da razumeju i učestvuju u istrazivačkom procesu. Predmeti se fokusiraju na osnovne principe i koncepte jedne od prirodnih nauka. Na ovim časovima, studenti primenjuju naučne metode istraživanja i rešavanja problema u laboratoriji ili kroz terenski rad. 

  • NAUČNA perspektiva: Predmeti se fokusiraju na osnovne principe prirodnih nauka ili omogućavaju priliku za primenu metoda naučnog istraživanja u prirodnim ili društvenim naukama. Predmeti mogu ili ne da uključe laboratorijski rad.

  • MATEMATIČKE perspektive (x2): Predmeti se fokusiraju na identifikaciju i razumevanje uloge koju matematika ima. Na ovim časovima, studenti uče I evaluiraju matematičke I statističke podatke i rešavaju matematičke zadatke unvierzitetskog nivoa. 

           

      C. Umetnost i nauka izborni zahtev (18 bodova)            

      D. Slobodni izborni zahtevi (9 bodova)            

      E. Komunikacijski zahtev (3 bodova)


Ostali izborni bodovi u okviru opšteg obrazovanja mogu biti specifikovani samim akademskim programima kako bi studenti ispunili dodatne obaveze (npr. matematika ili nauka, strani jezik, itd.) Neki od ovih bodova će biti slobodni izborni predmeti u okviru opšteg obrazovanja koje student može sam da bira. Bodovi u okviru Naprednog nivoa koji premaši minimalni zahtev će biti prenet na izborne bodove.

 

Poslednji put ažurirano: Jul 2017

 

 


auk png