Webmail |  MyCourses

Studijski Programi

English | Shqip

RIT Kosovo (A.U.K) je dom sedam koncentracija (glavnih oblasti studija), četiri dodatne oblasti studija (tzv. minora), i četiri intezivnih programa učenja (tzv. imerzija):

Da bi uspešno završio BA program na RIT Kosovo student mora da:

 1. Završi dve od ponuđenih Koncentracija (biraju se dve)

  Koncentracije
  1. Ekonomija i statistika
  2. Menadžment i preduzetništvo
  3. Grafički dizajn i multimediji
  4. Veb i mobilno računarstvo (IT)
  5. Javne politike i upravljanje
  6. Mirovne studije i razrešavanje konflikata
  7. Studije energetske politike
  8. *Individualizovane studije
  9. Ostalo (kroz program razmene ili studiranja u inostranstvu)

 2. Završi predmete iz domena Opšteg obrazovanja (detaljno objašnjeno u ovom Informacionom paketu)

 3. Završi jedan Intezivni program učenja (imerziju) – skup od tri povezana akademska predmeta (najmanje 9 bodova) u predmetnoj oblasti, povezanih temom ili disciplinom

  Intenzivni programi učenja (Imerzije)
  1. Ekonomija
  2. Javne politike
  3. Međunarodni odnosi
  4. Engleski

 4. (Izborno) Pretvori imerziju u Minor – skup od 5 povezanih akademskih predmeta (najmanje 15 bodova) u predmetnoj oblasti, povezanih temom ili disciplinom

  Dodatne (sporedne) oblasti (Minori):
  1. Ekonomija
  2. Javne politike
  3. Međunarodni odnosi
  4. Engleski

Student ima mogućnost da studira na jednom ili više RIT-ovih univerziteta na sledećim lokacijama:

 1. 1. Kina
 2. 2. Hrvatska (Zagreb i Dubrovnik)
 3. 3. Dubaji
 4. 4. Kosovo
 5. 5. Njujork
 6. 6. Ostalo (različiti programi razmene kao što je Erazmus, i individualnih dogovora sa institucijama u Evropi)

Poslednji put ažurirano: Април 2018


auk png