Webmail |  MyCourses

Upisne kategorije

English | Shqip

Da bi se prijavio/-la za studije na RIT Kosovo (A.U.K) student mora da demonstrira dobro poznavanje engleskog jezika i matematike, kao i da podnese dokaz o uspešno završenoj srednjoj školi.

enrollment

Na osnovu rezultata prijemnog ispita, student se razvrstavaju u dve kategorije:

  • Upis:
    Studentima koji su pokazali natprosečno znanje u poznavanju engleskog jezika i matematike  odobren je direktni upis na RIT Kosovo (A.U.K). Na ovom nivou, oni odmah počinju sa predmetima: Seminar za pisanje i Interdisciplinarna matematika I. Dodatno, mogu da registruju još 3 predmeta koje će pohađati tokom prvog semestra.

  • Uslovni upis:
    Studenti kod kojih se pokazalo da je neophodna dodatna priprema u znanju engleskog jezika, primaju se na studije, uz obavezu da tokom prvog semestra pohađaju intezivne časove engleskog jezika i matematike, koje će nakon uspešnog polaganja nastaviti Seminar za pisanje i Interdisciplinarna matematika I. Dodatno, mogu izabrati još najviše dva predmeta koji se uklapaju u njihov raspored predavanja.


RIT Kosovo (A.U.K), Kriterijum za upis 2017-18

Tip testa

Prijem
(Minimalni prolazni rezultat)

Uslovni prijem
(minimalan prolazni rezultat)

TOEFL në internet (iBT)
TOEFL në letër
TOEFL në kompjuter
IELTS

68
520
213
6.5

52
470
150
4.5

RIT Kosovo (A.U.K) ispit iz matematike

60

25

SAT stari rezultat

1500

1350

SAT novi rezultat 1090 990

ACT

21

18


Dokumenata potrebno za upis

Maturski ispit

Maturski ispit određuje nivo postignuća i studentskih sposobnosti za kosovske studente. Dok je polaganje ovog ispita važno za završavanje srednje škole i za prijem na RIT Kosovo (A.U.K), rezultati ovog ispita ne utiču na odluku o prijemu na RIT Kosovo (A.U.K). Dodatno, studenti bi trebalo da završe sa procesom apliciranja pre maturskog ispita, kako bi obezbedili mesto na RIT Kosovo (A.U.K), iako će finalna odluka biti procesuirana tek pošto student položi maturski ispit.

 

APLICIRAJ SADA >

 

apply now

scholarships


auk png